Tư vấn
Hướng dẫn sử dụng cân điện tử Hướng dẫn sử dụng cân điện tử
Đặt cân chỉ đặt trên bề mặt bằng phẳng, ổn định Đặt cân ở nơi khô ráo, sạch tránh không tiếp xúc với độ ẩm cao và nước như là tránh các vị trí có nhiều luồng không khí thay đổi như cửa ra vào, gần nguồn nhiệt

Cấu tạo cân treo và cách khắc phục lỗi Cấu tạo cân treo và cách khắc phục lỗi
Cân treo là một loại cân điện tử được thiết kết với một đầu có khuyên tròn – cho phép cân treo vào điểm tì cùng với màn hình to – số cao, rõ nét, loadcell chữ Z, to, khoẻ, đàn hồi tốt, chịu tải tốt.

1