Cân phân tích GH AND - JAPAN
Cân phân tích GH AND - JAPAN
- Khả năng cân từ 320g ~ 120g/0.1mg ~ 0.01mg
- Motor điều khiển hiệu chuẩn nội
- Thiết kế giao tiếp qua mạng Ethernet

 • Thông tin chi tiết
 • Đặc tính Cân phân tích GH AND - JAPAN :
  -Hiệu chuẩn nội
  -Tự hiệu chuẩn khi điều kiện môi trường thay đổi
  -Tự động điều chỉnh tốc độ đáp ứng
  -Lồng chắn gió làm bằng kính chống tĩnh điện
  -Chức năng nhớ dữ liệu
  -Nhiều đơn vị cân
  -Thích hợp các chuẩn GLP/GMP/GCP/ISO
  -Chức năng đếm chính xác
  -Bộ xác định tỷ trọng (tuỳ chọn)

  Giao tiếp vào/ra:
  -
  Giao tiếp RS232C
  -Giao tiếp USB (tuỳ chọn)
  -Giao tiếp mạng LAN-Ethernet với phần mền WinCT-Plus (tuỳ chọn)


  Mở rộng tùy chọn:

  • GH-02: giao tiếp USB
  • GH-08: giao tiếp Ethernet với phần mềm WinCT-Plus
  • GH-02 và GH-08 không thể sử dụng đồng thời